classic-petite

Målskisse peisfronter

Når man skal finne ut om peisfronten passer til ditt ønske, er det viktig at man sjekker at målene på peisfronten harmonerer med innsatsen.

Vi opererer med A-mål som er bredde, B-mål som er høyde, C-mål som er mellom søylene/beina, D-mål som er lengde på søyle/bein. Noen av peisfrontene kan spesiallages på mål, i høyde og/eller bredde.

Målene på de ulike peisfrontene finner du under omtalen av hver enkelt peisfront. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, eller ønsker skisse på peisløsning tilpasset peisinnsatsen du har/ønsker.

 

213631